Oud papier, Vlassak (Jelte + Linde) & Vermeulen (Saar + Gijs)